CRP 13+
Podpora vzdělávání doktorandů a kariérního
růstu post-doktorandů, 2016

ZÚČASTNĚNÉ OSOBY

Ing. Věra Jenčová, Ph.D.
Ing. Věra Jenčová, Ph.D. Univerzita/vysoká škola: Technická univerzita v Liberci
Fakulta: Fakulta textilní
Ústav: Katedra netkaných a nanovlákenných materiálů
Telefon: 48 535 3233
E-mail: vera.jencova@tul.cz

Odkaz na osobní stránky se CV či profilem/sociální sítě:
http://www.ft.tul.cz/katedry/katedra-netkanych-textilii-a-nanovlakennych-materialu-profily/ing-vera-jencova-ph-d?preview=1

Vědecký profil

Odborné zaměření:
in-vitro testy (tkáňové kultury, metabolické testy, izolace a analýza DNA
Vzdělání:
VŠCHT Praha, Obecná a Aplikovaná Biochemie (1999, Ing.)
VŠCHT Praha, Mikrobiologie (Genomika mikroorganismů, 2005, Ph.D.)

Témata, kterým se v současné době na FT TUL věnuji:
vývoj vlákenných materiálů pro tkáňové inženýrství (náhrada míšní léze, kožní kryty, náhrada kosti, cévní náhrada, syntetické a přírodní polymery - kvantitativní a kvalitativní analýza),
funkcionalizace vlákenných materiálů (trombocyty - nativní trombocyty, trombocytární lyzáty, funcionalizace pro míšní leze
charakteristika materiálů (degradabilita - enzymová katalýza, in-vitro testy - tkáňové kultury, metabolické testy, izolace a analýza DNA, izolace a analýza proteinů – kvalitativní i kvantitativní, fluorescenční a elektronová mikroskopie).


Technické zázemí a možnosti spolupráce
Podrobné informace o vybavení katedry jsou dostupné z: http://www.ft.tul.cz/katedry/katedra-netkanych-textilii-a-nanovlakennych-materialu/laboratore