CRP 13+
Podpora vzdělávání doktorandů a kariérního
růstu post-doktorandů, 2016

ZÚČASTNĚNÉ OSOBY

Ing. Pavel Jandura, Ph.D.
Ing. Pavel Jandura, Ph.D. Univerzita/vysoká škola: Technická univerzita v Liberci
Fakulta: Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií
Ústav: Ústav mechatroniky a technické informatiky
Telefon: +420 485 35 3861
E-mail: pavel.jandura@tul.cz

Odkaz na osobní stránky se CV či profilem/sociální sítě:
http://www.mti.tul.cz/pavel-jandura

Vědecký profil
Profesní zaměření:
Působím jako odborný asistent s vědeckou hodností na Ústavu mechatroniky a technické informatiky, kde se dlouhodobě zabývám výukou českých i zahraničních studentů v oblasti elektroniky a elektrotechniky. Mým vědeckým a výzkumným zaměřením jsou projekty z oblasti elektromobility a moderních úložišť elektrické energie se zaměřením na lithiové akumulátory. Má specializace jsou simulace elektrických vozidel, trakční pohony a měniče a vývoj a testování trakčních baterií a jejich managementu.

Technické zázemí a možnosti spolupráce
Pracoviště, na kterém působím, je kvalitně vybaveno přístrojovou a měřicí technikou pro vývoj a testování řídicí i výkonové elektroniky, elektrických pohonů a měničů. Disponujeme i základním vybavením pro dlouhodobé testování elektrochemických článků, zejména pak lithiových akumulátorů, včetně rozrůstající se databáze testů životnosti moderních lithových článků formátu 18650. Na pracovišti je k dispozici asynchronní dynamometr, programovatelné výkonné AC i DC zdroje a síťové analyzátory. V oblasti elektromobility disponujeme prototypem experimentálního elektromobilu s možností přístupu do laboratoře válcové brzdy. Vzorky trakčních baterií, nabíječů a vybavení pro programování trakčních měničů Sevcon.