CRP 13+
Podpora vzdělávání doktorandů a kariérního
růstu post-doktorandů, 2016

O PROJEKTU

Projekt si klade za cíl finančně podpořit mladé perspektivní doktorandy a post-doky, a zároveň přispět k vybudování silných vědeckých základen napříč vysokými školami a univerzitami v rámci ČR.

Dalším cílem navrhovaného projektu je posílení systematického rozvoje pedagogických dovedností doktorandů a post-doků, které nejsou v současné době na vysokých školách dostatečně akcentovány.

Projekt podporuje i rozvoj prezentačních schopností, které jsou zásadním prvkem v komunikaci výsledků národního i mezinárodního výzkumu, potažmo i v osobním kariérním růstu.

Logo