CRP 13+
Podpora vzdělávání doktorandů a kariérního
růstu post-doktorandů, 2016

ZÚČASTNĚNÉ OSOBY

Mgr. Jan Humplík, Ph.D.
Mgr. Jan Humplík, Ph.D. Univerzita/vysoká škola: Univerzita Palackého v Olomouci
Fakulta: Přírodověděcká fakulta
Ústav: Laboratoř růstových regulátorů a Oddělení chemické biologie a genetiky
Telefon: 585634945
E-mail: jan.humplik@upol.cz

Odkaz na osobní stránky se CV či profilem/sociální sítě:
https://www.researchgate.net/profile/Jan_Humplik2
https://publons.com/author/594963/jan-f-humplik#profile

Vědecký profil
Profesní zaměření:
Profesně se věnuji biologii a fyziologii rostlin se zaměřením na raný vývoj, fotomorfogenezi a stresové faktory. V rámci své práce využívám jak nejnovější metody vysokokapacitní automatizované fenotypizace rostlin, tak klasické fyziologické a molekulárně-biologické přístupy. Jsem členem výzkumného týmu zabývajícího se 1) vývojem nových metod hodnocení růstu a vývoje rostlin, zejména ve stresových podmínkách, 2) vývojem a testováním nových derivátů rostlinných hormonů za účelem zvýšení odolnosti rostlin vůči negativním vlivům prostředí. Jako vyučující jsem veden u 3 předmětu (Růst a vývoj rostlin, Signální dráhy a transport přes membrány, Plant molecular physiology). Dále se podílím na výuce Cvičení z fyziologie rostlin.

Technické zázemí a možnosti spolupráce
Pracoviště, na kterém působím je vybaveno nejmodernější technologií pro neinvazivní hodnocení růstových a fyziologických procesů rostlinného organismu (PlantScreen fenotypizační platforma: Fluorescenční kamery pro hodnocení fluorescence chlorofylu, Termální kamera pro hodnocení transpirace rostlin, Hyperspektrální kamera pro hodnocení vegetativních indexů), dále jsou k dispozici růstové komory a fytotrony pro růst v kontrolovaných podmínkách a experimentální skleník. Pracoviště má veškeré vybavení pro aseptickou práci pro in vitro kultivace rostlin a mikroorganismů. Pracoviště má rovněž povolení pro práci s GMO I. stupně. Pro molekulárně –biologické analýzy je k dispozici RT-PCR a další standardní vybavení. V neposlední řadě je pracoviště vybaveno širokou škálou mutantů pro studium metabolických a signálních drah.