CRP 13+
Podpora vzdělávání doktorandů a kariérního
růstu post-doktorandů, 2016

ZÚČASTNĚNÉ OSOBY

Zdeněk Hubáček
Zdeněk Hubáček Univerzita/vysoká škola: České vysoké učení technické v Praze
Fakulta: Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
Ústav: Katedra fyziky
Telefon: +420 22435 8310
E-mail: zdenek.hubacek@fjfi.cvut.cz

Vědecký profil
Profesní zaměření:
Experimentální částicová fyzika

Příležitosti pro projekt

Nabízím uspořádat seminář-přednášku pro účastníky projektu (doktorandy a postdoktorandy) na téma:

Standardní model mikrosvěta
Standardní model je teorie, která popisuje elementární částice, které tvoří veškerou hmotu, a jejich interakce. Podle Standardního modelu tvoří veškerou známou hmotu ve vesmíru 6 druhů kvarků a 6 druhů leptonů a všechny jevy, které ve vesmíru pozorujeme, dokážeme vysvětlit pomocí čtyř druhů interakcí.

Zkoumání struktury hmoty
V Evropské laboratoři pro jaderný výzkum (CERN) je v provozu největší a nejkomplexnější experimentální zařízení, které zatím lidstvo vybudovalo – urychlovač Large Hadron Collider (LHC). Studiem srážek vysokoenergetických částic se fyzici snaží odpovědět na fundamentální otázky struktuře hmoty a původu vesmíru.