CRP 13+
Podpora vzdělávání doktorandů a kariérního
růstu post-doktorandů, 2016

ZÚČASTNĚNÉ OSOBY

Mgr. Jana Horáková, Ph.D.
Mgr. Jana Horáková, Ph.D. Univerzita/vysoká škola: Technická univerzita v Liberci
Fakulta: Fakulta Textilní
Ústav: Katedra netkaných textilií a nanovlákenných materiálů
http://www.ft.tul.cz/katedry/katedra-netkanych-textilii-a-nanovlakennych-materialu/aktuality
Telefon: 485353121
E-mail: jana.horakova@tul.cz

Odkaz na osobní stránky se CV či profilem/sociální sítě:
http://www.ft.tul.cz/katedry/katedra-netkanych-textilii-a-nanovlakennych-materialu-profily/mgr-jana-horakova?preview=1

Vědecký profil
Profesní zaměření:
Biologické testování tkáňových nosičů. Vývoj a testování materiálů pro tkáňové inženýrství. Morfologická a funkční charakterizace tkáňových nosičů.

Technické zázemí a možnosti spolupráce
Pracoviště, na kterém působím má dlouhodobé zkušenosti s přípravou nanovlákenných materiálů. Je kompletně vybaveno pro přípravu, analýzu a biologické testování vyrobených vrstev. Udržuji aktivní spolupráci s několika zahraničními institucemi jako například Aston, IPF Dresden, Clemson University (SC, USA), atd.
Více informací o technickém vybavení pracoviště je možno nalézt zde:
http://www.ft.tul.cz/katedry/katedra-netkanych-textilii-a-nanovlakennych-materialu/laboratore