CRP 13+
Podpora vzdělávání doktorandů a kariérního
růstu post-doktorandů, 2016

ZÚČASTNĚNÉ OSOBY

Ing. Jaromír Hnát, Ph.D.
Jaromír Hnát Univerzita/vysoká škola: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Ústav: Ústav anorganické technologie
Telefon: +420 220 444 009
E-mail: jaromir.hnat@vscht.cz
Odkaz na osobní stránky se CV či profilem/sociální sítě:
http://uat.vscht.cz/cz/zamestnanci/jaromir-hnat/

Vědecký profil
Profesní zaměření:
V současné době působím jako pedagog a vědecký pracovník na Ústavu anorganické technologie na VŠCHT Praha. V rámci tohoto ústavu jsem členem pracovní skupiny Technická elektrochemie se zaměřením na vodíkové technologie, zejména potom alkalickou elektrolýzu vody. Mimo odborných aktivit se také pravidelně účastním propagačních a popularizačních akcí VŠCHT Praha, jako jsou dny otevřených dveří, letní školy pro středoškolské učitele a studenty, či chemické jarmarky.

Technické zázemí a možnosti spolupráce
Odborná tématika řešená na Ústavu anorganické technologie je poměrně široká a pokrývá oblasti fotokatalýzy, elektrochemie, membránových procesů a heterogenních nekatalyzovaných reakcí. Z toho důvodu je Ústav anorganické technologie kromě běžných laboratorních přístrojů vybaven také řadou speciálních přístrojů, jako je rtuťový porozimetr, zařízení pro stanovení specifického povrchu, emisní spektrometr s indukčně vázaným plazmatem, frekvenční analyzátory a potenciostaty, elektrochemické křemenné nanováhy, síťovací zařízení a zařízení pro stanovení distribuce velikosti částic, přístroj pro měření kontaktního úhlu, či solární simulátor.