CRP 13+
Podpora vzdělávání doktorandů a kariérního
růstu post-doktorandů, 2016

ZÚČASTNĚNÉ OSOBY

Ing. Ilona Hančilová, Ph.D.
Ing. Ilona Hančilová, Ph.D. Univerzita/vysoká škola: Technická univerzita v Liberci (TUL)
Fakulta: Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií (FM)
Ústav: Ústav nových technologií a aplikované informatiky
Telefon: +420 485 353 843
E-mail: ilona.hancilova@tul.cz

Vědecký profil
Profesní zaměření:
Působím na Ústavu nových technologií a aplikované informatiky na FM TUL, kde se zabývám numerickým modelováním fyzikálních procesů obzvláště v horninovém prostředí (modelování proudění vody a vedení tepla v nasyceném horninovém prostředí, průběh hydratace částečně nasyceného prostředí (bentonitu) s vlivem nehomogenních podmínek,...)
Dále také vedu cvičení k předmětu Mechanika, v minulosti jsem spolupracovala s Fakultou přírodovědně-humanitní a pedagogickou TUL, kde jsem vedla cvičení k předmětům Matematika 1 a Úvod do lineární algebry a diskrétní matematiky.

Technické zázemí a možnosti spolupráce
V souvislosti s oborem, kterým se zabývám využívá naše pracoviště řadu softwarových simulačních nástrojů jak komerčních, tak vyvíjených na naší univerzitě (Iserit, Flow123D). Kolegové v rámci našeho týmu zároveň provádí ve spolupráci s dalšími institucemi terénní měření v podzemním tunelu v Jizerských horách (teplota, přítoky, mechanické veličiny,...), přičemž jsou získaná data dále využívána v příslušných simulacích.