CRP 13+
Podpora vzdělávání doktorandů a kariérního
růstu post-doktorandů, 2016

ZÚČASTNĚNÉ OSOBY

Mgr. Martina Halířová, Ph.D.
Univerzita/vysoká škola: Univerzita Pardubice
Fakulta: Filozofická fakulta
Ústav: Ústav historických věd
Telefon: 466 036 793
E-mail: martina.halirova@upce.cz

Odkaz na osobní stránky se CV či profilem/sociální sítě:
http://uhv.upce.cz/cs/martina-halirova/
http://vcm.cz/mgr-martina-halirova-ph-d-historicka/

Vědecký profil
Profesní zaměření:
Působím vědecky i pedagogicky na Ústavu historických věd. Věnuji se sociálním dějinám, dějinám zdravotnictví, dějinám dětství a gender history. Spolupracovala na projektu Žena v českých zemích od středověku do 20. století a jsem spoluautorkou knihy Vše pro dítě! Válečné dětství 1914–1918. Kromě univerzity pracuji ve Východočeském muzeu v Pardubicích jako knihovnice a historička.

Technické zázemí a možnosti spolupráce
Pracoviště, na kterém působím, je vybaveno výpočetní a prezentační technikou.