CRP 13+
Podpora vzdělávání doktorandů a kariérního
růstu post-doktorandů, 2016

ZÚČASTNĚNÉ OSOBY

Mgr. František Dolák, Ph.D.
Mgr. František Dolák, Ph.D. Univerzita/vysoká škola: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Fakulta: Zdravotně sociální
Ústav: Ústav ošetřovatelství, porodní asistence a neodkladné péče
Telefon: +420 389 037 532
E-mail: FDolak@zsf.jcu.cz

Odkaz na osobní stránky se CV či profilem/sociální sítě:
http://www.zsf.jcu.cz/cs/ustavy/Members/fdolak/

Vědecký profil
Profesní zaměření:
Působím vědecky i pedagogicky na Ústavu ošetřovatelství, porodní asistence a neodkladné péče, kde jsem členem výzkumného projektu zaměřeného na problematiku péče o zdraví u vybraných skupin obyvatelstva. V současné době se zamřežuji na oblast simulační výuky u nelékařských zdravotnických profesí. Dále se věnuji možnostem výzkumu v ošetřovatelství.

Technické zázemí a možnosti spolupráce
Pracoviště na kterém pracuji, z hlediska technického vybavení, disponuje pomůckami k výuce ošetřovatelských předmětů.