CRP 13+
Podpora vzdělávání doktorandů a kariérního
růstu post-doktorandů, 2016

ZÚČASTNĚNÉ OSOBY

Ing. Jiří Chvojka, Ph.D.
Ing. Jiří Chvojka, Ph.D. Univerzita/vysoká škola: Technická univerzita v Liberci
Fakulta: Fakulta textilní
Ústav: Katedra netkaných a nanovlákenných materiálů.
Telefon: 48 535 3230
E-mail: jiri.chvojka@tul.cz

Odkaz na osobní stránky se CV či profilem/sociální sítě:
http://www.ft.tul.cz/katedry/katedra-netkanych-textilii-a-nanovlakennych-materialu-profily/ing-jiri-chvojka-ph-d?preview=1

Vědecký profil
Profesní zaměření:
Technologie a vývoj nanovlákenných materiálů pro tkáňové inženýrství, materiály pro medicínu, filtrační nanovlákenné materiály a nanovlákenné materiály pro technické aplikace obecně.
Oblasti vědecké činnosti jsou zejména zdravotnické textilie, chemické a termické technologie pro výrobu netkaných textilií. Výzkum v oblasti speciálních kolektorů pro elektrostatické zvlákňování, nových zvlákňovacích technologií a kombinace stávajících technologií pro vytvoření kompozitních materiálů.

Technické zázemí a možnosti spolupráce
Podrobné informace o vybavení katedry jsou dostupné z: http://www.ft.tul.cz/katedry/katedra-netkanych-textilii-a-nanovlakennych-materialu/laboratore