CRP 13+
Podpora vzdělávání doktorandů a kariérního
růstu post-doktorandů, 2016

ZÚČASTNĚNÉ OSOBY

Ing. Zdeněk Česánek, Ph.D.
Ing. Zdeněk Česánek, Ph.D. Univerzita/vysoká škola: Západočeská univerzita v Plzni
Fakulta: Strojní, KMM
Ústav: Nové technologie výzkumné centrum (NTC),
Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o. (VZÚ)
Telefon: +420 723 659 490
E-mail: cesanek@vzuplzen.cz

Odkaz na osobní stránky se CV či profilem/sociální sítě:
http://www.ntc.zcu.cz/o-nas/zamestnanci/people.html?osoba=14766
https://www.linkedin.com/in/zden%C4%9Bk-%C4%8Des%C3%A1nek-720847101?trk=nav_responsive_tab_profile_pic
https://www.researchgate.net/profile/Zdenek_Cesanek
http://www.researcherid.com/AuthorizeWorkspace.action
https://www.facebook.com/zdenek.cesanek


Vědecký profil
Profesní zaměření:
Již čtvrtým rokem pracuji ve společnosti Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o. na pozici samostatného výzkumného a vývojového pracovníka na oddělení Žárové nástřiky. Po dobu čtyř let, co jsem pracoval na své disertační práci (ZČU Plzeň / FST / KMM), jsem se zabýval převážně korozí žárových nástřiků a jejím hodnocením. V současné době také vykonávám pozici výzkumného pracovníka v Centru nových technologií pod ZČU Plzeň, kde z velké části pracuji na řádkovacím elektronovém mikroskopu (SEM, EDX analýza).

Technické zázemí a možnosti spolupráce
Obě pracoviště, na kterých působím, jsou na špičkové úrovni. Společnost VZÚ Plzeň s.r.o. disponuje technologií žárového nástřiku HP/HVOF, FS a TWAS, což jsou do jisté míry moderní technologie, co se týká povrchového inženýrství. Dále je možné na oddělení Žárové nástřiky hodnotit převážně mechanické vlastnosti žárových nástřiků (abrazivní a erozivní odolnost, přilnavost povlaku k podkladovému materiálu, atd.).
Druhé pracoviště realizuje výzkumný program „Laserové technologie pro zpracování a analýzu materiálů" projektu Centrum nových technologií a materiálů (CENTEM).