CRP 13+
Podpora vzdělávání doktorandů a kariérního
růstu post-doktorandů, 2016

ZÚČASTNĚNÉ OSOBY

Zuzana Černá, Ph.D.
Univerzita/vysoká škola: Univerzita Pardubice
Fakulta: Fakulta filozofická
Ústav: Katedra religionistiky
Telefon: 466 036 211
E-mail: zuzana.cerna@upce.cz

Odkaz na osobní stránky se CV či profilem/sociální sítě:
http://religionistika.upce.cz/zuzana-cerna/

Vědecký profil
Profesní zaměření:
Působím na Katedře religionistiky Univerzity Pardubice, kde se zaměřuji na výzkum v oblasti šíitské tradice v Íránu, vztahu islámu a Západu a náboženství a vzdělávání. V rámci katedry jsem vedla Religionistické a filosofické vzdělávací centrum, které se orientovalo na další vzdělávání pedagogů v oblasti religionistiky a filosofie.

Technické zázemí a možnosti spolupráce
Objemná knihovna
Možnost spolupráce s ostatními obory se v rámci naší katedry nabízí např. v oblasti mezikulturní komunikace.