CRP 13+
Podpora vzdělávání doktorandů a kariérního
růstu post-doktorandů, 2016

ZÚČASTNĚNÉ OSOBY

Ing. Petr Čermák, Ph.D.
Ing. Petr Čermák, Ph.D. Univerzita/vysoká škola: Mendelova univerzita v Brně
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Ústav: Ústav nauky o dřevě
Telefon: +420 545 134 550
E-mail: petr.cermak.und@mendelu.cz

Odkaz na osobní stránky se CV či profilem/sociální sítě:
http://www.is.mendelu.cz/lide/clovek.pl?id=21569

Vědecký profil
Profesní zaměření:
Působí vědecky i pedagogicky na Ústavu nauky o dřevě lesnické a dřevařské fakulty MENDELU.

Absolvent:
Dřevařské inženýrství
Technologie zpracování dřeva

Pedagogická činnost:
Technologie a procesy sušení dřeva


Technické zázemí a možnosti spolupráce
Ústav nauky o dřevě lesnické a dřevařské fakulty MENDELU.