CRP 13+
Podpora vzdělávání doktorandů a kariérního
růstu post-doktorandů, 2016

ZÚČASTNĚNÉ OSOBY

PhDr. Eva Buchtelová, Ph. D.
PhDr. Eva Buchtelová, Ph. D. Univerzita/vysoká škola: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
Fakulta: Fakulta zdravotnických studií
Ústav: Katedra fyzioterapie a ergoterapie
Telefon: 475284223
E-mail: Eva.buchtelova@ujep.cz

Odkaz na osobní stránky se CV či profilem/sociální sítě:
http://uzs.ujep.cz/o-nas/osobni-stranky-zamestnancu/mgr-eva-buchtelova/29

Vědecký profil
Profesní zaměření:
Narozena 1973 v Ústí nad Labem. PhDr., Ph.D, fyzioterapeutka, vysokoškolská pedagožka oboru fyzioterapie (Fakulta zdravotnických studií, Univerzita J. E. Purkyně, Ústí nad Labem. Zabývám se problematikou fyzioterapie v oblasti traumatologie, ortopedie a sportovní fyzioterapie.

Technické zázemí a možnosti spolupráce
Pracoviště, na kterém působím, je vybaveno Laboratořemi pro studium pohybu. Její pořízené přístrojové vybavení v současnosti zahrnuje:
1. Vysokofrekvenční kamerový systém pro 3D kinematickou analýzu zn. Qualisys. Tato velice přesná technologie umožňuje získání vysoce kvalitních kinematických dat o měřeném objektu, především pak informace o trajektorii, rychlosti, zrychlení vybraných bodů či tělních segmentů a úhlové charakteristiky vybraných kloubů lidského těla.
2. Tenzometrický měřicí systém Footscan - tlakoměrná deska o rozměrech 0,5 x 2 m pro statické či dynamické měření tlaku bosé nebo obuté nohy. Nejčastější použití je při rehabilitaci, lékařském dohledu nad sportovci, výběru správné obuvi a biomechanickém výzkumu. Tento systém umožňuje i měření rovnováhy.
3. Přístroj Biomonitor ME 6000 sloužící k zaznamenávání a analyzování elektromyografických či jiných fyziologických signálů. Primárně je využíván k měření akčních potenciálů, např. z kosterního svalstva. Sběr elektromyografických a fyziologických signálů může probíhat bezdrátovou technologií WiFi aţ v 16 kanálech současně.
4. Dvě siloměrné desky Kistler (40x60x10 cm), každá sestává ze 4 piezoelektrických triaxiálních snímačů. Desky jsou koncipované speciálně pro použití v základním výzkumu, pro sport či analýzu chůze. Desky jsou zapuštěny do podlahy s možností různých variant jejich vzájemného umístění. Mají extrémně široký měřící rozsah a výbornou přesnost měření, to vše při vysoké základní měřící frekvenci