CRP 13+
Podpora vzdělávání doktorandů a kariérního
růstu post-doktorandů, 2016

ZÚČASTNĚNÉ OSOBY

Mgr. Lenka Brunclíková, Ph.D.
Mgr. Lenka Brunclíková, Ph.D. Univerzita/vysoká škola: Západočeská univerzita v Plzni
Fakulta: Filosofická fakulta
Ústav: Katedra antropologie
Telefon: +420 37763 5308 (kancelář)
E-mail: brunclik@ksa.zcu.cz

Odkaz na osobní stránky se CV či profilem/sociální sítě:
Webová prezentace Plzeňského garbologického projektu http://pgp3.webnode.cz

Vědecký profil
Profesní zaměření:
Sociální rozměr domovního odpadu, neformální ekonomické systémy, problematika hodnoty z antropologické perspektivy

Technické zázemí a možnosti spolupráce
Katedra disponuje vybavení pro realizaci workshopů, seminářů a přednášek, k dispozici je PC, dataprojektor a další vybavení k zapůjčení.