CRP 13+
Podpora vzdělávání doktorandů a kariérního
růstu post-doktorandů, 2016

ZÚČASTNĚNÉ OSOBY

Ing. arch. Mgr. Klára Brůhová, Ph.D.
Klára Brůhová Univerzita/vysoká škola: České vysoké učení technické v Praze
Fakulta: Fakulta architektury
Ústav: Ústav teorie a dějin architektury
Telefon: +420 775 378 564, +420 22435 6354
E-mail: bruhokla@fa.cvut.cz, klara.bruhova@gmail.com

Odkaz na osobní stránky se CV či profilem/sociální sítě:
https://www.fa.cvut.cz/Cz/Lide/Bruhokla

Vědecký profil
Profesní zaměření:
Dějiny architektury
Specializace: architektura a urbanismus 20. století, nerealizované projekty
Přednášková činnost a výzkum na FA ČVUT v oblastech: dějiny a teorie architektury 20. století, dějiny techniky (v souvislosti s vývojem na poli designu a architektury)


Technické zázemí a možnosti spolupráce
Veškeré technické zázemí, které potřebuji ke své práci, mám k dispozici na svém pracovišti na FA ČVUT.
Širší možnosti spolupráce: navázání osobních kontaktů s odborníky z jiných oborů a univerzit, aktivní účast na kolokviích, vzájemná odborná pomoc na řešeních konkrétních problémů (tímto způsobem už spolupracuji např. s kolegy z VŠCHT, kteří se částečně podílí na mých přednáškách z dějin techniky – konkrétně na tématu „vývoj fotografie“).
Konkrétní možnost spolupráce: v rámci Ústavu teorie a dějin architektury se podílím na několika projektech, které jsou otevřeny širší/meziuniverzitní spolupráci – např. mapování architektonického dědictví druhé poloviny 20. století v rámci ČR a v návaznosti tvorba internetové databáze.


Příležitosti pro projekt

Nabízím uspořádat seminář-přednášku pro účastníky projektu (doktorandy a postdoktorandy) na téma:

Praha nepostavená
Představení několika plánovaných, avšak nerealizovaných stavebních záměrů pro Prahu z doby první republiky. Půjde o projekty urbanistického rázu i o menší komplexy a stavby. Jak chtěli prvorepublikoví architekti zasáhnout do obrazu hlavního města? Jakým způsobem měla architektura a městské plánování přispět k reprezentaci Prahy coby metropole nově vzniklého samostatného státu? Kritická interpretace a kontextualizace.

Kontext vývoje věcí a forem
Vývoj technologií v průběhu historie lidstva jako jeden z faktorů proměn v nazírání světa a způsobu života jednotlivce. Propojení dějinného kontextu s designem předmětů, respektive s vývojem forem konkrétních věcí. K jakým formálním proměnám na předmětech docházelo a proč? Souvislosti mezi designem a výrobními technologiemi, materiály, ale i způsobem provádění úkonů nebo společenskými konvencemi doby a kulturního okruhu.


Mám již zájem o bližší spolupráci s některou ze zapojených VŠ:

Ačkoliv jsem zatím neformulovala konkrétní představu o možné spolupráci, průniky se svou výzkumnou a akademickou činnosti nacházím například v rámci těchto institucí:
Technická univerzita v Liberci, Univerzita Palackého v Olomouci, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Vysoké učení technické v Brně