CRP 13+
Podpora vzdělávání doktorandů a kariérního
růstu post-doktorandů, 2016

ZÚČASTNĚNÉ OSOBY

Mgr. Kateřina Brichcínová, Th.D.
Mgr. Kateřina Brichcínová, Th.D. Univerzita/vysoká škola: Jihočeská univerzita
Fakulta: Teologická fakulta
Telefon: 728 525 662
E-mail: katka.brichcin@seznam.cz

Vědecký profil
Profesní zaměření:
Působím na Katedře teologických věd a přednáším pro prezenční i kombinované studium Trinitární teologii, Teologii služby, Christologii a soteriologii a Teologii svátostí. Mysterium Nejsvětější Trojice má v celé teologii ústřední postavení, z trinitární teologie tedy vycházím i v ostatních traktátech. Zvláštní pozornost věnuji soteriologickému tématu předurčení, přičemž navazuji na českého teologa Vladimíra Boublíka.