CRP 13+
Podpora vzdělávání doktorandů a kariérního
růstu post-doktorandů, 2016

ZÚČASTNĚNÉ OSOBY

Ing. Jana Blahová, Ph.D.
Ing. Jana Blahová, Ph.D. Univerzita/vysoká škola: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
Fakulta: Fakulta veterinární hygieny a ekologie
Ústav: Ústav ochrany zvířat, welfare a etologie
Telefon: +420 54156 2785
E-mail: blahovaj@vfu.cz

Odkaz na osobní stránky se CV či profilem/sociální sítě: https://www.linkedin.com/in/jana-blahova-ba616989?trk=hp-identity-name

Vědecký profil
Profesní zaměření:
Provádění akutních, subchronických a chronických testů toxicity na rybách a obojživelnících za účelem hodnocení toxicity chemických látek a přípravků (pesticidů a léčiv); terénní monitorovací studie zaměřené posouzení úrovně kontaminace vodního ekosystému s využitím chemického a biologického hodnocení; zavádění a validace metod využívaných při stanovení biochemických markerů (spektrofotometrie, fluorimetrie, chromatografie).

Technické zázemí a možnosti spolupráce
Pracoviště, na kterém působím, je se věnuje problematice ochrany zvířat, welfare a toxikologie. Výzkumná činnost je zaměřena na hodnocení intenzity stresu vlivem různých faktorů. V oblasti toxikologie se specializujeme na problematiku vodní toxikologie a hodnocení míry kontaminace vodního ekosystému v terénních i experimentálních podmínkách. V rámci laboratorní činnosti provádíme testy toxicity na rybách a obojživelnících. V rámci terénních studií spolupracujeme na různých projektech, jejichž cílem je posouzení míry znečištění vodního prostředí s využitím chemického a biologického monitoringu. Naše laboratoře jsou vybaveny kapalinovými a plynovými chromatografy s různými typy detektorů (hmotnostní, UV/VIS, fluorescenční, elektrochemický). Dále naše pracoviště disponuje biochemickým analyzátorem Konelab 20i, koagulometrem a multifunkčním readrem Varioskan Flash reader, který je kombinací spektrofotometru a spektrofluorimetru.