CRP 13+
Podpora vzdělávání doktorandů a kariérního
růstu post-doktorandů, 2016

ZÚČASTNĚNÉ OSOBY

Ing. Petr Bílek, Ph.D.
Ing. Petr Bílek, Ph.D. Univerzita/vysoká škola: Technická Universita v Liberci
Fakulta: Fakulta Mechatroniky, Informatiky a Mezioborových studií
Ústav: Ústav pro nanomateriály, Pokročilé technologie a Inovace
Telefon: +420 485 35 3820
E-mail: petr.bilek@tul.cz

Odkaz na osobní stránky se CV či profilem/sociální sítě:
https://int.cxi.tul.cz/cs/profile-main/75

Vědecký profil
Profesní zaměření:
Na Ústavu pro Nanomateriály, Pokročilé technologie a Inovace působím v oblasti testování vodních filtračních membrán. Podstatou mé práce je experimentální výzkum dějů probíhajících při filtraci kapalin s využitím nově vyvíjených nanovlákenných materiálů. Dlouhodobě se zabývám vizualizací procesu filtrace a měřením lokální efektivity filtrace v čase. Dále se zajímám o vizualizaci procesu čištění membrán a stanovení jeho účinnosti a dlouhodobé stability. V rámci mé práce jsou konstruovány experimentální filtrační trati a instalovány snímače pro měření průtoku, tlakového spádu na filtru a v případě materiálů pro speciální aplikace i snímače teploty. Je realizován počítačový sběr a vyhodnocení dat a v odpovídajících případech i regulace průtoku či teploty. V rámci pedagogické činnosti zajišťuji cvičení z předmětu Experimentální metody v pružnosti a pevnosti.

Technické zázemí a možnosti spolupráce
Naše pracoviště je vybaveno špičkovými měřicími ústřednami a kartami od National Instruments, senzory neelektrických veličin, jednoosým traverzovacím zařízením a další elektronikou pro měření a zpracování analogových signálů. Dále máme k dispozici digitální kameru, objektivy, laserové řezy pro vizualizaci dějů probíhajících na filtru a sadu monodisperzních submikronových částic. K dispozici máme i elektronový mikroskop SEM. Na pracovišti se nachází měřicí aparatury pro stanovení velikosti pórů, průtočnosti a efektivity filtrace. Dále máme dílenské zázemí umožňující stavbu elektronických a konstrukčních zařízení.