CRP 13+
Podpora vzdělávání doktorandů a kariérního
růstu post-doktorandů, 2016

ZÚČASTNĚNÉ OSOBY

Ing. Radek Bače, Ph.D.
Ing. Radek Bače, Ph.D. Univerzita/vysoká škola: Česká zemědělská univerzita v Praze
Fakulta: Fakulta lesnická a dřevařská
Ústav: Katedra ekologie lesa
Telefon: 224382824
E-mail: 224382824

Odkaz na osobní stránky se CV či profilem/sociální sítě:
https://home.czu.cz/bace/

Vědecký profil
Profesní zaměření:
Působím vědecky i pedagogicky na Fakultě lesnické a dřevařské, kde jsem členem výzkumného týmu zabývajícího se dynamikou přirozených lesních ekosystémů a jejich produkčních a mimoprodukčních funkcí. Mojí specializací je obnova lesa po narušeních, vývoj prostorových vztahů mezi jedinci, role mikrostanovišť pro druhovou diverzitu lesa a dendro-ekologické přístupy sledování dynamiky lesa. Podílím se na výuce ekologie lesa.

Technické zázemí a možnosti spolupráce
Pracoviště, na kterém působím, je plně vybaveno zařízením na pozemní sběr prostorových dat s vysokým rozlišením, odebírání dřevních vzorků a dále např. softwarem na zpracování radiačních podmínek prostředí. Disponujeme špičkově vybavenou dendrochronologickou laboratoří, včetně denzitometru, sloužícímu k měření letokruhů pomocí radiodenzitometrie . Možnosti spolupráce jsou široké – vzhledem k povaze našich dat např. spolupráce v oblasti dendroklimatologie.