CRP 13+
Podpora vzdělávání doktorandů a kariérního
růstu post-doktorandů, 2016

ZÚČASTNĚNÉ OSOBY

Mgr. Vít Aschenbrenner, Ph.D.
Mgr. Vít Aschenbrenner, Ph.D. Univerzita/vysoká škola: Západočeská univerzita v Plzni
Fakulta: Fakulta pedagogická
Ústav: Katedra hudební kultury
Telefon: 775 228 510
E-mail: aschenbrenner.v@gmail.com

Vědecký profil
Profesní zaměření:
Působím vědecky i pedagogicky na Katedře hudební kultury, kde se zabývám výzkumem hudební kultury jihozápadních Čech v 17. a 18. století a hudební regionalistikou. Dlouhodobě se věnuji výzkumu hudebních pramenných sbírek a hudebních center regionu v pobělohorském období a zpřístupňování jejich hudebního repertoáru současné veřejnosti.

Technické zázemí a možnosti spolupráce
Prezentace hudebních pramenných sbírek a metodiky práce s nimi. Fenomény hudební kultury a každodennosti a jejich metodologické konsekvence. Hudební historie regionu a možnosti jejího uchopení.