CRP 13+
Podpora vzdělávání doktorandů a kariérního
růstu post-doktorandů, 2016

POŘÁDANÉ AKCE

Seminář: Efektivní komunikace
Termín konání: pátek 2. 12. 2016 od 8.00 (celodenní kurz)

Místo: VFU – Farmaceutická Fakulta - Palackého tř. 1, 612 42 Brno, Ústav aplikované farmacie, budova 45, seminární místnosti

Odborný garant: PharmDr., MVDr. Vilma Vranová, Ph.D.

Přednášející: PharmDr. Libor Číhal; Mgr. Barbora Lukešová; PharmDr. Karel Vašut, Ph.D.; PharmDr., MVDr. Vilma Vranová, Ph.D.

STRUKTURA SEMINÁŘE A ČASOVÝ HARMONOGRAM: viz. pozvánka

Přihlášky: Registrace na email - vasutk@vfu.cz (jméno a příjmení, název instituce, emailový telefonní kontakt)

Pozvánka ke stažení (pdf) zde.