CRP 13+
Podpora vzdělávání doktorandů a kariérního
růstu post-doktorandů, 2016

POŘÁDANÉ AKCE

Dynamika a management lesa chráněných území na příkladu srovnání NP Podyjí a NP Šumava
Termín konání: 7.12. 2016, 10:00

Místo: Fakulta životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, učebna 404 (3. patro)

Pozvánka ke stažení (pdf) zde.