CRP 13+
Podpora vzdělávání doktorandů a kariérního
růstu post-doktorandů, 2016

POŘÁDANÉ AKCE

Seminář: Postavení primární prevence v současném zdravotnictví
Termín konání: 12.12. 2016 10:00 – 12:00

Místo: Institut aplikovaných zdravotně sociálních věd - pracoviště praxe Centrum prevence civilizačních chorob, Nerudova 53a, České Budějovice

Odborný garant: Mgr. Lenka Šedová, Ph.D, Mgr. František Dolák, Ph.D.

Program semináře:
1. Teorie prevence a současný stav zdraví v populaci
2. Na co máme nárok (co nabízí pojišťovny apod.)
3. Měření vybraných ukazatelů zdraví
pro zájemce – podle výsledků stanovení zdravotních rizik (kardiovaskulární onemocnění, diabetes mellitus apod.)Mgr. Lenka Šedová, Ph.D, Mgr. František Dolák, Ph.D.

Anotace:
Seminář je zaměřen na problematiku primární prevence a současný stav zdraví v populaci. Budou zde diskutována aktuální témata, která se podílejí na zdravotní gramotnosti veřejnosti a to se zaměřením na ohrožené skupiny jako jsou senioři či menšiny. Součástí tohoto semináře bude i měření ukazatelů zdraví. Přednášet budou pracovníci z Centra prevence civilizačních chorob Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Přihlášky: Přihlášky zasílejte na: FDolak@zsf.jcu.cz

Pozvánka ke stažení (pdf) zde.