CRP 13+
Podpora vzdělávání doktorandů a kariérního
růstu post-doktorandů, 2016

POŘÁDANÉ AKCE

Odborná přednáška: Koncepce PCP jako nástroj podpory u žáků se SVP při procesu plánování přechodu ze školy do další etapy jejich života – kazuistiké příklady
Termín konání: 22. 11. 2016

Místo: Ústav speciálněpedagogických studií, Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, pracoviště a místnost: ulice Pukrabská 153/2, učebna č. 2.11 (první patro)

Délka semináře: 10:30 – 11:30

Garant semináře: Mgr. Jaromír Maštalíř, Ph.D.

Přednášející: Mgr. Jaromír Maštalíř, Ph.D., Mgr. Vendula Strašáková

Určeno: doktorandi a mladí akademičtí pracovníci

Anotace: Přednáška navazuje a rozvíjí workshop „Koncepce Person Centred Planning a její využitelnost v procesu individuálního plánování (nejen) u osob se speciálními vzdělávacími potřebami či jedinců v nepříznivé sociální situaci“. Účastníkům budou na semináři představeny: a) vybrané příklady – kazuistiky dvou žáků se SVP, se kterými bylo v rámci akčního výzkumu pracováno; b) ukázky nástrojů a technik PCP, které byly v procesu ukončování povinné školní docházky a plánování přechodu do další etapy jejich života přímo využity.

Přihlášky: závazné přihlášky k účasti na semináři, obsahující jméno a příjmení, název instituce, emailový a telefonní kontakt, prosím zasílejte na e-mail: jaromir.mastalir@upol.cz

Pozvánka ke stažení (pdf) zde.