CRP 13+
Podpora vzdělávání doktorandů a kariérního
růstu post-doktorandů, 2016

POŘÁDANÉ AKCE

Přednáška na téma Křesťanství
Termín konání: 5. prosince 2016 od 11:00 do cca 12:30

Místo: budova Teologické fakulty JU, Kněžská 8, Č. Budějovice. Učebna č. 202 (2. patro)

Přednášející: Mgr. Kateřina Brichcínová, Th.D.

Anotace: Co je podstatou na světě nejrozšířenějšího náboženství? V čem křesťanství spočívá? Jaká jsou jeho specifika v porovnání s jinými monoteistickými náboženstvími? Může se křesťan modlit společně s židem nebo s muslimem?
Na tyto a další podobné otázky má přednáška nabídnout odpovědi.

Přihlášky: Prosím zájemce, aby se do pátku 2. 12. přihlásili na e-mailové adrese: katka.brichcin@seznam.cz