CRP 13+
Podpora vzdělávání doktorandů a kariérního
růstu post-doktorandů, 2016

POŘÁDANÉ AKCE

Přednáškový blok: Jak na nepřesná data: intervalový přístup
Termín konání: pátek 25. 11. 2016, 13:00–17:00

Místo: učebna RB 203, Vysoká škola ekonomická v Praze, nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3

Přednášející: viz. pozvánka

Určeno: Doktorandi a mladí výzkumní pracovníci se zaměřením na kvantitativní výzkum. Od účastníků se předpokládá znalost základních kvantitativních metod (linární systémy, lineární programování, statistická indukce, lineární regrese).

Program semináře: viz. pozvánka

Motivace a obsah bloku:
S nepřesnými daty se dříve nebo později setká každý empirik. Může jít například o cenzorovaná nebo kategoriální data, nebo třeba o expertní odhady nebo předpovědi, případně mohou nestabilní data plynout z fyzikální podstaty věci nebo může nepřesnost vzniknout zaokrouhlováním nebo prostým uložením čísla na počítači s omezenou přesností.
Naše přednášky budou vycházet z předpokladu, že neurčitost v datech je zachycena pomocí intervalů: předpokládáme, že každý číselný údaj se zaručeně nachází uvnitř nějakého známého intervalu. Nad intervaly nepředpokládáme žádnou pravděpodobnostní informaci.
Pro takto zavedený model neurčitosti se budeme snažit vyvinout protějšky k vybraným standardním metodám analýzy dat, pracujícím s daty přesnými. Dotkneme se složitosti realizace těchto metod a přičichneme též k aplikacím, ve kterých intervalová data přirozeně vznikají a na které jsou naše metody použitelné. Můžeme si také ukázat další metody, založené na intervalovém pohledu na svět.

Přihlášky: z důvodu omezené kapacity prosíme o přihlášení na adrese miroslav.rada@vse.cz.

Pozvánka ke stažení (pdf) zde.

Fotogalerie

Pozvánka ke stažení (pdf) zde.