CRP 13+
Podpora vzdělávání doktorandů a kariérního
růstu post-doktorandů, 2016

POŘÁDANÉ AKCE

Seminář: NÁVRH A MANAGEMENT VĚDECKO-VÝZKUMNÉHO PROJEKTU
Termín konání: 23. 11. 2016 od 14:00 -17:00

Místo: TÚ Dostavba - učebna 2.518, Hněvotínská 3, Olomouc

Registrace: do 18. 11. 2016 na email: jitkaUlrichova@seznam.cz

Kapacita: 10 míst

Anotace:
Rádi bychom Vás touto cestou pozvali na seminář Návrh a management vědecko-výzkumného projektu. Seminář, jehož odborným garantem je Prof. RNDr. Jitka Ulrichová, CSc., je určený pro studenty doktorských studijních programů a mladé výzkumné pracovníky.

V rámci přednášky budou posluchači seznámeni s Národní politikou výzkumu, vývoje a inovací ČR, aktuální platnou legislativou v oblasti financování vědy, vývoje a inovací (základní a aplikovaný výzkum, institucionální i účelové financování, specifický výzkum), informačním systémem v oblasti vědy a výzkumu (www.vyzkum.cz, CEP, CEZ, RIV), terminologií a požadavcích při přípravě grantové žádosti, získají přehled o poskytovatelích grantových prostředků především se zaměřením do oblasti biomedicínských věd v ČR a v Evropě (Horizon2020, Norské fondy).

Bude diskutován management projektu (cíle projektu, uznatelné náklady, lidské zdroje, zpracování časového harmonogramu, odborná způsobilost, zpracování a příprava výstupů projektu, dílčí a závěrečné zprávy). Na praktickém příkladu budou provedeni zadávací dokumentací a grantovou aplikací vybraného poskytovatele, požadavky na zpracování a řešení grantového projektu.

Pozvánka ke stažení (pdf) zde.