CRP 13+
Podpora vzdělávání doktorandů a kariérního
růstu post-doktorandů, 2016

POŘÁDANÉ AKCE

Seminář pro studenty doktorských studií v rámci projektu CRP 13+
Termín konání: středa 9. 11. 2016 od 10:30 do 17:00

Místo: aula 537, Pasteurova 9, FUD UJEP v Ústí nad Labem

Program semináře: viz. pozvánka

Anotace: Smyslem semináře je propojit doktorandy z Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a z Ústavu historických věd Filozofické fakulty Univerzity Pardubice. Cílem je obohatit účastníky o nové poznatky a vědomosti a vytvořit prostředí pro seznámení se z novými kolegy z jiných pracovišť a oborů. Seminář je dále určen pro studenty magisterského oboru oborů v oblasti volného umění a designu v rámci projektu CRP 13+.

Přihlášky: Závazné přihlášky k účasti zasílejte na kontaktní email lenka.sykor@email.cz do 7. 11. 2016. Uveďte jméno, příjmení, instituci, emailový a telefonní kontakt.

Počet účastníků: Kapacita 30 osob.

Pozvánka ke stažení (pdf) zde.