CRP 13+
Podpora vzdělávání doktorandů a kariérního
růstu post-doktorandů, 2016

POŘÁDANÉ AKCE

Komunikace jako nástroj práce pedagoga
Termín konání: 7. listopadu 2016, začátek v 15:30

Místo: Pedagogická fakulta UJEP v Ústí nad Labem, Hoření 13, místnost č. 213

Lektorka: Mgr. Lenka Hlavičková, Ph.D.

Anotace: Schopnost komunikovat je pro pedagoga naprosto klíčová, ať už pracuje ve škole, v oblasti poradenství, zájmového vzdělávání či ústavní výchovy. Prostřednictvím komunikace nejen zprostředkováváme informace a poznatky, ale také navazujeme vztah s druhými a ovlivňujeme klima skupiny. Pedagog, který dokáže komunikovat, se stává autoritou. Jak by ale taková efektivní komunikace měla vypadat? Výuka bude mít interaktivní formu a studentům budou představeny mj. některé z technik nácviku efektivní komunikace.

Přihlášky: Zájemci se mohou hlásit na mail: dagmar.malinova@ujep.cz

Počet účastníků: Kapacita kurzu je 12 osob.

Pozvánka ke stažení (pdf) zde.