CRP 13+
Podpora vzdělávání doktorandů a kariérního
růstu post-doktorandů, 2016

POŘÁDANÉ AKCE

Praktický seminář: Kardiometabolické riziko - Metabolický syndrom – selfmonitoring – laboratorní diagnostika
Termín konání: pondělí 31. 10. 2016 9:00 – 12,00 hodin

Místo: VFU – Farmaceutická Fakulta - Palackého tř. 1, 612 42 Brno - budova 44, místnost 137 - Ústav humánní farmakologie a toxikologie

Odborný garant: PharmDr. Bc. Hana Kotolová, Ph.D

Přednášející – cvičící: PharmDr. Bc. Kateřina Horská, Mgr. Jiří Procházka, Mgr. Petra Pokrivčáková, Mgr. Tomáš Hammer

Určeno: doktorandi a mladí akademičtí pracovníci

Program semináře:
Problematika metabolického syndromu – jednotlivé komponenty – význam laboratorních ukazatelů,
Stanovení celkového kardiovaskulárního rizika – rizikové faktory,
Stanovení diagnózy obezity v praxi – stanovení BMI,
selfmonitoring glykémie - selfmonitoring cholesterolémie – měření krevního tlaku,
měření tělesných parametrů pomocí lékařské váhy s monitorem skladby lidského těla.

Anotace: Seminář je zaměřen na problematiku metabolického syndromu, cílem semináře je seznámit účastníky se selfmonitoringem a laboratorní diagnostikou parametrů metabolického syndromu jak metodikou POCT (Point of care testing), tak laboratorní diagnostikou. Účastníci semináře na základě měření zpracují vlastní diagnostický záznam.

Přihlášky: Registrace na email - faf.crp@centrum.cz (jméno a příjmení, název instituce, emailový a telefonní kontakt)

Počet účastníků: Kapacita semináře je omezena na 10 účastníků.

Pozvánka ke stažení (pdf) zde.