CRP 13+
Podpora vzdělávání doktorandů a kariérního
růstu post-doktorandů, 2016

POŘÁDANÉ AKCE

Přednáška s praktickou ukázkou: Vysokokapacitní testování biologické aktivity v chemické biologii a automatizovaná fenotypizace rostlin.
Termín konání: 1. 11. 2016

Čas: 13:15 – 14:30

Místo: Laboratoř růstových regulátorů, Univerzita Palackého v Olomouci & Ústav experimentální botaniky AV ČR

Pracoviště a místnost: Šlechtitelů 27, místnost SE-502 (budova A, přízemí)

Přednášející: Jan Humplík (jan.humplik@upol.cz)

Určeno: doktorandi a akademičtí pracovníci

Anotace: Téma je určeno všem zájemcům o problematiku vysokokapacitního testování morfologických a fyziologických reakcí rostlin. Bude nastíněn úvod do problematiky s poukazem na výhody a limity automatizovaných přístupů. Dále budou prezentovány konkrétní postupy vyvinuté pro účely „screenování“ chemických knihoven a integrativní fenotypizace na příkladech konkrétních studií. Po teoretickém úvodu bude následovat diskuze dalších potenciálních aplikací a rozvoje uvedených metod a exkurze na pracoviště automatizované fenotypizace Centra regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum, Univerzity Palackého v Olomouci.

Kapacita: Kapacita učebny je 38 osob.

Pozvánka ke stažení (pdf) zde.