CRP 13+
Podpora vzdělávání doktorandů a kariérního
růstu post-doktorandů, 2016

POŘÁDANÉ AKCE

Seminář: Prezentační dovednosti
Termín konání: pátek 11. listopadu 2016, od 10:00 do 14:00 hod

Místo konání: Vysoké učení technické v Brně, Rektorát, Antonínská 548/1, 601 90 Brno, malá zasedací místnost č. 2.25 ve 2. NP

Přednášející: Ing. Markéta Kabourková

Komu je seminář určen: všem, kteří mluví před lidmi i s lidmi

Témata:
- příprava prezentace, její cíle a záměry (co si musím ujasnit)
- naši cíloví posluchači
- mimoslovní komunikace – řeč těla - jak využít gesta, mimiku, postoj
- zvládání nervozity, napětí a trémy
- strategie
- zásady dobré prezentace

Přihlášky: Registrace: na kontaktním emailu rohankova@ro.vutbr.cz

Pozvánka ke stažení (pdf) zde.