CRP 13+
Podpora vzdělávání doktorandů a kariérního
růstu post-doktorandů, 2016

POŘÁDANÉ AKCE

Přednáškový seminář: Modelovaní tíhových poruch z dat družicové gradiometrie
Termín konání: 25. listopadu 2016 od 10:00

Místo konání: zasedací místnost UN656, 6.patro, budova NTIS, Technická 8, Plzeň

Přednášející: Ing. Martin Pitoňák, PhD. (NTIS, ZČU Plzeň)

Osnova přednášky:
- družicová mise GOCE a její produkty
- Hotineho integrální transformace a její aplikace v družicové gradiometrii
- řešení singularit integrálních jader,
- ukázky prodlužování družicových tíhových dat

Kapacita: 20 míst

Přihlášky: Přihlašovaní emailem na: pitonakm@ntis.zcu.cz

Anotace: Seminář bude zaměřen modelovaní tíhových poruch z dat družicové mise GOCE. V úvodu bude diskutovaná problematika integrálních transformaci a jejich aplikaci v družicové gradiometrii. Dále bude odvozena integrální transformace mezi prvkami poruchového tenzora a tíhovými poruchami. Na závěr bude ukázaná praktická aplikace odvozených vztahu

Pozvánka ke stažení (pdf) zde.