CRP 13+
Podpora vzdělávání doktorandů a kariérního
růstu post-doktorandů, 2016

POŘÁDANÉ AKCE

Seminář: HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VĚDY A VÝZKUMU V MEZINÁRODNÍM KONTEXTU
Termín konání: 25. 10. 2016 od 11:00 hodin

Místo konání: Pevnost poznání Olomouc, 17. Listopadu 7, Olomouc

Kapacita: 50 míst

Program: viz. pozvánka.

Přihlášky: do 21. 10. 2016 na email: monika.drdakova@upol.cz

Anotace: Rádi bychom Vás touto cestou pozvali na seminář Hodnocení výsledků vědy a výzkumu v mezinárodním kontextu. Seminář, jehož odborným garantem je Prof. RNDr. Jitka Ulrichová, CSc., je určený pro studenty doktorských studijních programů a mladé výzkumné pracovníky.

Pozvánka ke stažení (pdf) zde.