CRP 13+
Podpora vzdělávání doktorandů a kariérního
růstu post-doktorandů, 2016

POŘÁDANÉ AKCE

Seminář: Determinace ukazatelů funkčního stavu organismu
Termín konání: úterý 15. 11. 2016 11:30 – 15:00 hodin

Místo konání: Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta - Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc, místnost LA2 – Katedra antropologie a zdravovědy

Odborný garant: PhDr. Tereza Sofková, Ph.D.

Přednášející: PhDr. Tereza Sofková, Ph.D.

Program: viz. pozvánka.

Přihlášky: Registrace na email – tereza.sofkova@upol.cz (jméno a příjmení, název instituce, emailový a telefonní kontakt)

Anotace: Cílem semináře je seznámit účastníky s aplikací funkční antropologie na základě použití standardizovaných antropometrických metod pro stanovení somatického stavu na základě vlastního měření a zpracování diagnostického záznamu.

Pozvánka ke stažení (pdf) zde.