CRP 13+
Podpora vzdělávání doktorandů a kariérního
růstu post-doktorandů, 2016

POŘÁDANÉ AKCE

Odborný seminář: koncepce Person Centred Planning a její využitelnost v procesu individuálního plánování (nejen) u osob se speciálními vzdělávacími potřebami či jedinců v nepříznivé sociální situaci
Termín konání: 21. 11. 2016, 9:00 – 14:00

Místo konání: Ústav speciálněpedagogických studií, Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, ulice Pukrabská 153/2, učebna č. 2.11 (první patro)

Přednášející: Mgr. Jaromír Maštalíř, Ph.D.

Určeno: doktorandi a mladí akademičtí pracovníci

Kapacita: s ohledem na profil semináře je kapacita stanovena na maximální počet 15 osob

Přihlášky: závazné přihlášky k účasti na semináři, obsahující jméno a příjmení, název instituce, emailový a telefonní kontakt, prosím zasílejte na e-mail: jaromir.mastalir@upol.cz

Anotace: Cílem interaktivně vedeného semináře bude představit koncepci Person Centred Planning (PCP), která primárně vychází z humanisticky orientovaného přístupu. Snahou PCP je co nejvíce individuálně podpořit jedince v různých situacích či životních etapách a zároveň se snažit mu zachovat v procesu dalšího rozhodování co největší míru autonomie. Jinými slovy, jestliže užíváme termín na „osobu zaměřený“, myslíme tím ve své práci primárně cílit a směřovat všechny aktivity a činnosti k danému člověku. Naší snahou je se nezaměřovat na to, co je pro nás důležité, ale z jaké perspektivy to vnímá ten druhý.

Na semináři si budou moci účastnici vyzkoušet konkrétní techniky a nástroje, které PCP během procesu individuálního plánování (napříč všemi resorty i cílovými skupinami osob) běžně využívá a to ve snaze výše uvedenou tezi co nejvíce naplnit.

Pozvánka ke stažení (pdf) zde.