CRP 13+
Podpora vzdělávání doktorandů a kariérního
růstu post-doktorandů, 2016

POŘÁDANÉ AKCE

Přednáškový a diskusní cyklus v rámci projektu CRP13+ na téma "Vybrané aspekty zkoumání cestovního ruchu aneb o turismu šestkrát jinak"
Termín konání: pátek 7. 10. 2016; 9:00 – 12:30

Místo konání: Vysoká škola ekonomická v Praze, nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3, Nová budova, č. 350 (v prostorách Národohospodářské fakulty)

Přednášející: Mgr. Jana Vlčková, Ph.D. (VŠE Praha), Ing. Hana Černá Silovská, Ph.D. (VŠE Praha), Mgr. Ing. Martin Luštický, Ph.D. (VŠE Praha/Jindřichův Hradec), JUDr. Miroslav Kalný, Ph.D. (ZČU Plzeň), Ing. Jan Tlučhoř, Ph.D. (ZČU Plzeň) a Ing. Jan Vychytil, Ph.D. (ZČU Plzeň)

Komu určeno: vhodné zejména pro studenty doktorských a magisterských programů, mladé akademické pracovníky a další zájemce o problematiku

Program: viz. pozvánka

Přihlášky: Registrace: na kontaktním emailu: hana.silovska@vse.cz

Pozvánka ke stažení (pdf) zde.

Zpráva o průběhu akce

Fotogalerie