CRP 13+
Podpora vzdělávání doktorandů a kariérního
růstu post-doktorandů, 2016

POŘÁDANÉ AKCE

Semináře, workshopy a komentované prohlídky v rámci projektu CRP13+

„PRAŽSKÝ TECHNICKÝ PODZIM“
Termín konání: 13. 10. 2016

Místo konání: místnost B2-218 – Velká zasedací místnost Rektorátu ČVUT, ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE, Zikova 4, Praha 6

Určeno: doktorandi a mladí akademičtí pracovníci

Program: viz. pozvánka

Přihlášky: Registrace: vittek@fd.cvut.cz

Pozvánka ke stažení (pdf) zde.