CRP 13+
Podpora vzdělávání doktorandů a kariérního
růstu post-doktorandů, 2016

POŘÁDANÉ AKCE

Symposium: Dny Farmaceutické péče. Tématem je péče o geriatrického pacienta a odborná diskuze problematiky z hlediska terapeutického, sociálního i etického.
Termín konání: pátek 23. 9. 2016 9:00 – 16:30 hodin a sobota 24. 9. 2016 9:40 – 15:45 hodin

Místo konání: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno – Farmaceutická Fakulta - Palackého tř. 1, 612 42 Brno - budova 44, posluchárna pavilonu Farmacie číslo 56 (suterén)

Odborný garant: PharmDr. MVDr. Vilma Vranová, Ph.D.

Program: viz. pozvánka

Přihlášky: Přihlášky: Registrace na email - vranovav@vfu.cz (jméno a příjmení, název instituce, emailový a telefonní kontakt)

Pozvánka ke stažení (pdf) zde.