CRP 13+
Podpora vzdělávání doktorandů a kariérního
růstu post-doktorandů, 2016

POŘÁDANÉ AKCE

Seminář a workshop pro studenty magisterských a doktorských SP v rámci projektu CRP +13 „Barvy (v) textu“
Termín konání: 26. říjen 2016

Místo konání: Univerzita Pardubice, Filozofická fakulta, Studentská 84, Pardubice. Budova EA, posluchárna 11022

Přednášející: viz. pozvánka

Přihlášky: Závazné přihlášky k účasti na semináři, obsahující jméno a příjmení, název instituce, emailový a telefonní kontakt, prosím zasílejte na email: Zuzana.PavelkovaCevelova@upce.cz.

Anotace:
V prostředí nově založené Příruční knihovny Katedry literární kultury a slavistiky proběhne seminář věnovaný oblasti tvůrčího psaní a literární kultury. Seminář bude tvořit pět přednášek, v nichž bude účastníkům postupně přiblížen fenomén barvy z pohledu kulturních dějin, literární komparatistiky, literární kultury a tvůrčího psaní. Pořadí výstupů je voleno tak, aby seminář mohl přejít ve workshop, kterého se pak pod vedením lektorů mohou zúčastnit všichni posluchači. Místo a čas konání: 26. říjen 2016 – Univerzita Pardubice, Filozofická fakulta, Studentská 84, Pardubice. Budova EA, posluchárna 11022

Pozvánka ke stažení (pdf) zde.