CRP 13+
Podpora vzdělávání doktorandů a kariérního
růstu post-doktorandů, 2016

POŘÁDANÉ AKCE

Seminář: Význam výchovy ke zdraví v prevenci i podpůrné léčbě nemocí
Termín konání: 21.9. 2016, 10:00 – 12:00

Místo konání: katedra výchovy ke zdraví, Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, učebna D 115.

Přednášející: MUDr. Ing. Bc. Markéta Kastnerová, Ph.D.

Přihlášky: registrace je možná na emailu: kastnerova@pf.jcu.cz, kapacita 30 míst.

Anotace:
Zdraví se dotýká každého z nás, a proto bychom měli vědět, jak a proč jej podporovat. Seminář přinese konkrétní doporučení aplikovatelná v běžné praxi. Probírané tematické oblasti: náplň výchovy ke zdraví jako oboru, důležitost prevence a možnosti jejího naplňování v praxi, zdraví člověka v širších souvislostech, determinanty zdraví – co vše naše zdraví ovlivňuje, reakce organizmu na zátěž, odolnost a vnímavost - co a jak dlouho vydržím, aspekty psychosomatiky v lidském zdraví. Možnosti spolupráce s ostatními obory.

Pozvánka ke stažení (pdf) zde.