CRP 13+
Podpora vzdělávání doktorandů a kariérního
růstu post-doktorandů, 2016

POŘÁDANÉ AKCE

Přednáška: Tvorba a řešení inovačních až invenčních zadání - TRIZ
Termín konání: pátek 23. září 2016, od 10:00 do 14:00 hod

Místo konání: Vysoké učení technické v Brně, Rektorát, Antonínská 548/1, 601 90 Brno, Štukový sál - místnost č. 303 ve 3. NP naproti výtahu

Přednášející: doc. Ing. Bohuslav Bušov, CSc., certifikovaný lektor MA TRIZ, předseda TRIZing, z.s.

Časová náročnost: cca 3 hodiny. Vhodné pro 1 – 10 osob.

Přihlášky: Registrace na kontaktním emailu rohankova@ro.vutbr.cz

Komu je přednáška určena: Transdisciplinární metodika TRIZ je studovatelný a osvojitelný postup respektující jak systémový přístup k řešeným problémům, tak i podporující tvůrčí potenciál řešitelů inovací. Je využitelná při studiu techniky a v inovační praxi firem. Je určena ambiciózním studentům, učitelům odborných předmětů a inženýrům ve firmách s vlastním vývojem.
Více na http://www.triz.cz

Anotace:
1. TRIZ - Analýza zájmového objektu: vymezení systému, dekompozice, struktura, funkce, parametry. Diagnóza komponent. Příčinně následkové řetězce nalezených problémů. Tendence zdokonalování techniky získané studiem patentů.
Výsledek analýzy: Správně (stručně a jasně) formulovaná a správná (zacílená) inovační zadání obsahující informace CO (komponenty) a PROČ (argumentace) v objektu zdokonalit - inovovat,

2. TRIZ - Syntéza (řešení) formulovaných inovačních zadání.
Řešení technických rozporů v zadání - invenčními principy.
Řešení fyzikálních rozporů v zadání - separačními postupy.
Řešení konfliktních interakcí látek a polí v zadání - modelovými vzory.
Neuspokojivá funkce komponenty a možnosti jejího založení na jiném funkčním principu.
Zjištěný stav komponenty a její konfrontace s tendencemi zdokonalování techniky.
Studium stavu techniky, patentoprávní ochrana novosti navrhovaného řešení.
Výsledek syntézy: Koncepční řešení inovačních zadání a úloh (rozporů, interakcí, funkcí, komponent).

3. Goldfire Innovator je počítačová podpora metodiky TRIZ. Vede řešitele analýzou, syntézou, evaluací novosti variantních řešení. Vyhledává informace až znalosti, a to sémantickým zpracováním elektronicky dostupných oborových www portálů a četných databází patentů.
Výsledek z Goldfire: Vygenerovaná a zeditovaná zpráva o řešení „mikroprojektu“ doktoranda. Tato část přednášky bude mít jen informativní charakter.

Ve školním roce 2016/17 je metodika TRIZ obsahem volitelného kurzu na FEKT VUT s modifikovaným názvem „DRIZ“- Doktorandský – Řešení Inovačních Zadání.


Pozvánka ke stažení (pdf) zde.