CRP 13+
Podpora vzdělávání doktorandů a kariérního
růstu post-doktorandů, 2016

POŘÁDANÉ AKCE

Praktický seminář: Hmyz v lesním prostředí a dendrochronologické metody detekce hmyzích a jiných disturbancí
Termín konání: čtvrtek 13. září 2016, 10:00 hod.

Místo konání: učebna DP417, ČZU v Praze (Kamýcká 129, Praha 6 – Suchdol 165 21)

Přednášející: Jose Luis Ros-Santaella, Ph.D. (Katedra chovu zvířat a potravinářství v tropech), Ing. Radek Bače, Ph.D. (Katedra ekologie lesa)

Časová náročnost: cca 3 hodiny. Vhodné pro 1 – 10 osob.

Přihlášky: Registrace na kontaktním emailu: bace@fld.czu.cz

Anotace:
První část semináře bude zaměřena na význam hmyzu v lesním ekosystému. Při pojmenování nejdůležitější organismů v lesích, hmyz se často zapomíná, i když hrají zcela zásadní roli v mnoha různých procesech, především rozkladu, herbivorii a opylování.

V dendrochronologické laboratoři si každý účastník vyzkouší celý postup měření, včetně odebrání vzorku, přípravy vzorku, měření letokruhových dat, jejich křížové datování, metody oprav a kontroly růstových křivek. Dendrochronologie umožňuje rekonstrukce minulosti prostředí, procesů a událostí pomocí záznamů uchovaných v letokruzích. Práce v laboratoři je široká, od archeologického datování po historii režimu narušení lesa, od kvantifikace populační struktury lesa k vyhodnocování regionálního klimatu. Pomocí letokruhů lze výborně detekovat populační křivky čeledi kůrovcovitých, tedy periody lesních disturbancí, způsobených kalamitním stavem lýkožroutů. Zpracováváme vzorky z temperátních lesů Evropy, především z horských smrkových a smíšených lesů. Spolupracujeme s mnoha vědeckými pracovišti v ČR a v Evropě.

Pozvánka ke stažení (pdf) zde.