CRP 13+
Podpora vzdělávání doktorandů a kariérního
růstu post-doktorandů, 2016

POŘÁDANÉ AKCE

Seminář: Islám jako reprezentant jinakosti
Termín a místo konání: 5. říjen 2016 – Univerzita Pardubice, budova KG (čp. 97), 11. patro, místnost č. 11 005.

Přednášející: Martin Klapetek, Ph.D., Zuzana Černá, Ph.D.

Časová náročnost: 3 hodiny

Přihlášky: Závazné přihlášky k účasti na semináři, obsahující jméno a příjmení, název instituce, emailový a telefonní kontakt, prosím zasílejte na e-mail: zuzana.cerna@upce.cz

Anotace: V současné době je islám a jeho jinakost denně skloňována různými médii. Velmi často se tyto zmínky nesou v negativním duchu – islám a jeho nekompatibilita s evropskou kulturou, islám jako utlačovatel lidských práv, potažmo práv žen, islám jako agresivní náboženství apod. Cílem semináře nebude vyvracet, či potvrzovat tyto a další výroky, ale naopak kriticky analyzovat, jakým způsobem západní společnost k islámské jinakosti přistupuje. Vypovídáme skutečně o islámu, nebo více sami o sobě? Jaké charakteristiky islámu připisujeme, a skutečně lze referovat o úspěšné integraci muslimské komunity na základě eliminace vnějších znaků, jako jsou např. minarety či islámské zahalování? Dr. Martin Klapetek tuto problematiku zasadí do historického kontextu s důrazem na architekturu a umění, dr. Zuzana Černá se zaměří na současné pojetí islámu nejen v médiích, ale také středoškolských učebnicích.

Pozvánka ke stažení (pdf) zde.