CRP 13+
Podpora vzdělávání doktorandů a kariérního
růstu post-doktorandů, 2016

POŘÁDANÉ AKCE

Seminář na Jihočeské univerzitě: Existuje Bůh? Je možné Boží existenci racionálně dokázat?
Termín konání: 27. září 2016 od 10:00

Místo konání: Teologická fakulta JU, Kněžská 8, České Budějovice 370 01, č. učebny 202 (2. patro)

Časová náročnost: cca 2 vyučovací hodiny

Přednášející: Mgr. Kateřina Brichcínová, Th.D.

Přihlášky: Přihlášky, prosím, posílejte na adresu: brichcinova@tf.jcu.cz, nejpozději do 20. září

Anotace: Existuje Bůh? Je možné Boží existenci racionálně dokázat?
Jestliže připustíme, že Bůh existuje, že je nejvýše dobrý, všemohoucí a že je Stvořitelem světa, ve kterém žijeme, kde se pak v tomto světě bere zlo? Není zlo důkazem Boží neexistence?
To jsou otázky, které se snaží zodpovědět teodicea - vědní disciplína na pomezí teologie a filosofie, jejíž název pochází od velkého novověkého myslitele G. W. Leibnize. Nejen on, ale také jiní významní myslitelé se pokusili nabídnout řešení uvedeného problému.
Tomuto tématu bude věnována přednáška, která může přejít v diskusi.