CRP 13+
Podpora vzdělávání doktorandů a kariérního
růstu post-doktorandů, 2016

POŘÁDANÉ AKCE

Seminář: Metabolický syndrom jako komorbidita psychických poruch
Termín konání: pátek 16. 9. 2016 9:00 – 12,30 hodin

Místo konání: VFU – Farmaceutická Fakulta - Palackého tř. 1, 612 42 Brno - budova 44, místnost 144 - Ústav humánní farmakologie a toxikologie

Odborný garant: PharmDr. Bc. Hana Kotolová, Ph.D

Přednášející: PharmDr. Bc. Kateřina Horská, Mgr. Jiří Procházka, Mgr. Petra Pokrivčáková, Mgr. Tomáš Hammer

Přihlášky: Registrace na email - faf.crp@centrum.cz (jméno a příjmení, název instituce, emailový a telefonní kontakt)

Program:
9:00-9:45 Základní charakteristika vybraných psychických poruch. PharmDr. Bc. Kateřina Horská
9:45-10:30 Metabolické komplikace u psychických poruch. Mgr. Petra Pokrivčáková
10:30-10:45 Přestávka
10:45-11:30 Vedlejší metabolické účinky psychofarmak. Mgr. Tomáš Hammer
11:30-12:15 Prezentace vlastních výsledků, animální modely schizofrenie. Mgr. Jiří Procházka
12:15-12:30 Diskuze a ukončení

Anotace: Metabolický syndrom v sobě zahrnuje řadu fenotypických rysů stále častěji provázející životní styl ve vyspělých zemích. Kombinace dyslipidemie, obezity, arteriální hypertenze, inzulinové rezistence a dalších složek jednoznačně zvyšuje riziko následných zdravotních komplikací. V současné době je diskutována souvislost metabolického syndromu s některými psychiatrickými poruchami zejména schizofrenie a deprese, intenzivně se studuje hypotéza, že samotná patofyziologie schizofrenie je spojena s rozvojem metabolického syndromu, výzkum naznačuje společný základ subchronického zánětu a dysbalanci sekrece adipokinů. Tyto patofyziologické predispozice pro rozvoj složek metabolického syndromu jsou dále posíleny medikací. Některá moderní psychofarmaka, základní pilíř terapie, přináší vedle vyšší účinnosti a lepší snášenlivosti i významné nežádoucí metabolické účinky.

Pozvánka ke stažení (pdf) zde.