CRP 13+
Podpora vzdělávání doktorandů a kariérního
růstu post-doktorandů, 2016

POŘÁDANÉ AKCE

Přednáškové odpoledne v rámci projektu CRP13+ na téma "Mladé výzkumné týmy"
Termín konání: 15. září 2016 v době od 13:00 - 15:00 hod.

Místo konání: Vysoká škola ekonomická v Praze, nám. W. Churchilla 4, Praha 3, místnost č. SB126, Stará budova
Komu určeno: doktorandi a mladí akademičtí pracovníci

Přihlášky: na kontaktním emailu ondrej.machek@vse.cz

Program:
13:00-14:00:
Možnosti zapojení studentů magisterského studia do výzkumu v oblasti sociálních věd
přednášející: Ing. Ondřej Machek, Ph.D., VŠE

Přednáška nabídne zkušenosti s výukou nového povinného předmětu Metody výzkumu a na základě nich bude diskutovat existující a potenciální možnosti pro větší zapojení studentů do výzkumu.
Otázky, které se budou řešit: Co studenti potřebují? Jaký mají vztah k výzkumu? Následovat bude diskuze možností zapojení studentů do výzkumu a jak je zlepšit.


14:00-15:00:
Management a leadership uvnitř a vně mladého výzkumného týmu
přednášející: Ing. Peter Vittek, Ph.D., ČVUT

Jak vytvořit tým a infikovat členy - jak organizovat práci a usmívat se při tom - jak sledovat úkoly a neztrácet naději - typická organizační struktura nejenom jako základ státu - finanční řízení a udržování infekce - dotační management - šíření infekce do dalších domén - spin-off - start-up.
Na mladé výzkumné týmy platí několik dobře cílených manažerských nástrojů a psychologických modelů. Osobní příběh poskytne pohled na životní cyklus nejmenší a nejzranitelnější buňky výzkumného kolosu, která je tak potřebná, že ani nemusí vzniknout.


Pozvánka ke stažení (pdf) zde.

Zpráva z akce (pdf) zde.

Fotogalerie