CRP 13+
Podpora vzdělávání doktorandů a kariérního
růstu post-doktorandů, 2016

POŘÁDANÉ AKCE

VÁPENNÉ OMÍTKY V PAMÁTKOVÉ PÉČI
Termín konání: út 13. 9. 2016 od 10:00 – 14:00 hod.

Místo konání: Praha, Kloknerův ústav ČVUT v Praze, Šolínova 7
Přihlášky:
Registrace na kontaktním emailu: radka.pernicova@cvut.cz

Program:
1. Seznámení s obsahem směrnice - Doc. Ing. Jiří Kolísko, Ph.D., Kloknerův ústav ČVUT
2. Vápno a vápenné historické omítky - Prof. RNDr. Pavla Rovnaníková, CSc. - VUT Brno
3. Význam vápna při péči o architektonické dědictví - Ing. Arch. Miloš Solař, NPÚ Praha
Přestávka na kávu
4. Přehled vápen vyráběných v ČR a jejich vybrané vlastnosti - Ing. Lukáš Peřka, VÚMO
5. Praktické aplikace vápenných technologií a jejich využití na památkových objektech. - Ing. Lukáš Balík Ph.D. - Kloknerův ústav ČVUT
6. Vybrané materiálové charakteristiky vápenných omítek - Ing. Radka Pernicová, Ph.D. - Kloknerův ústav ČVUT